چطور مشکل ناخوانا بودن زیرنویس فارسی را حل کنیم؟


در صورتی که زیرنویس فارسی srt را ناخوانا و بصورت زیر می‌بینید،اگر از ویندوز 7 استفاده می‌کنید، به Control Panel رفته و Region and Language را انتخاب کنید،سپس به زبانه‌ی Administrative رفته و ...Change system locale را انتخاب کنید.با انتخاب  Persian و تأیید آن و احتمالاً یک بار خاموش و روشن کردن سیستم مشکل برطرف خواهد شد.
اگر از ویندوز XP استفاده می‌کنید، باز به ...Regional and Language رفته،و در زبانه‌ی Advsnced زبان Farsi را انتخاب کنید. شاید نیاز باشد سیستم را یک بار روشن و خاموش کنید یا اینکه لازم باشد سی‌دی ویندوز را درون سیستم قرار دهید.


مشکل برطرف خواهد شد.